O firme

Spoločnosť TT Welding sa radí medzi menšie zváračské firmy Slovensku, ktorá sa zaoberá poskytovaním zváračských, zámočníckych a potrubárskych prác v európskej únii a Nórsku. Poskytujeme zváracie práce typu:

  • TIG -141
  • ARC -111
  • MIG -135,136
  • OXY -311

Naším krédom je dosiahnuť najvyššiu kvalitu a splniť všetky požiadavky zákazníkov.

Náš personál disponuje požadovanou kvalifikáciou a skúsenosťami s prácami pri realizácii opráv, montáží, demontáží a údržby potrubných systémov v potravinárskom a petrochemickom priemysle ako aj vodárske, kúrenárske práce a kanalizácia.

Zvárači majú potrebné oprávnenia podľa platných noriem a predpisov. Pred nástupom na pracovisko sú pracovníci poučení o bezpečnosti práce. Taktiež schopnosti každého zvárača sú interne preskúšané.

Sovička - katalóg webstránok